You are here

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności 2014

Nowy rok - nowe postanowienia - nowa perspektywa finansowa... Na pewno już wiesz, że przyszły rok będzie początkiem realizacji nowej perspektywy finansowej przewidzianej na lata 2014-2020, której głównym celem jest dążenie do poprawy stanu gospodarki w Polsce.
Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności 2014 to najlepszy możliwy sposób na realizację swoich marzeń i ambicji zawodowych. Pieniądze te są kierowane do państw, które nie mogą pochwalić się wysokim wskaźnikiem rozwoju.

Pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej nie jest prostym zadaniem, a za najtrudniejszym zadaniem jest wypełnienie wniosku o dotację. Nie bez powodu mówi się, że poprawnie wypełniony wniosek o dotację unijną jest połową sukcesu. Właśnie dlatego w ostatnim czasie tak wiele osób zleca to zadanie osobom w pełni wykwalifikowanym, które znają się na tej kwestii, a swoim doświadczeniem mogą zagwarantować Ci bardzo duże szanse na pozyskanie dotacji.

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności 2014 zostały podzielone na 6 krajowych i 16 regionalnych programów operacyjnych, których działania skierowane będą na poszczególne obszary. Programy krajowe, jak sama nazwa wskazuje, będą dotyczyły całego państwa. Natomiast każdy program regionalny będzie przydzielony do odpowiedniego województwa, których realizacją zajmą się samorządy terytorialne.

Myślisz, że jest to szansa dla Polski ? Oczywiście, że tak. Nie możemy zmarnować tej szansy, ponieważ mówi się, że dotacja 2014-2020 jest ostatnią tego typu pomocą finansową kierowaną do Polski. Jeżeli dołożymy wszelkich starań, aby każdy z programów był zrealizowany na 100%, to Polska w 2020 roku będzie państwem, które będzie mogło pochwalić się nie tylko wysokim wskaźnikiem rozwoju, ale również możliwością konkurowania z pozostałymi państwami członkowskimi UE.

Kontakt

Uwaga:

Obsługujemy projekty o kosztach kwalifikowalnych nie mniejszych
niż 500 000 zł


Każdy projekt musi spełniać przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:
- być innowacyjny,
- powstawać we współpracy z uczelnią lub wymagać przeprowadzenia pewnych badań naukowych,
- polegać na inwestycji w innowacyjne urządzenia, np. maszyny,
- polegać na rozwoju eksportu, działalności za granicą.

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt