Dotacje Unijne - POIG 8.2

Nabór wniosków z tego programu jest obecnie zakończony.
Zapraszamy do skorzystania z nowego programu PO IR.

Zdobądź dofinansowanie od 20 tys PLN do 50 mln EUR !

Nasze wynagrodzenie pobierane jest tylko za efekty (pozytywną weryfikację wniosku formalną i merytoryczną).

Cena za wniosek opracowany przez doświadczonych ekspertów PARP to 6000 zł + 3% kwoty projektu, po otrzymaniu dofinansowania (do negocjacji).

Cena obejmuje:
- wypełnienie wniosku
- pomoc w wyborze tematu projektu
- opisanie zgodnie z wytycznymi PARP treści projektu
- sporządzenie analizy finansowej - harmonogramy finansowe, potrzebne do wniosku

Oferujemy także pomoc w wymyśleniu projektu który będzie spełniał kryteria działania 8.2 i otrzyma dofinansowanie.

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

- telefonicznego: (012) 397 76 70
- emailowego: kontakt@fundusze-europejskie.net


Szczegóły programu POIG 8.2 poniżej:

Dla kogo

W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na wdrożenie elektronicznych rozwiązań biznesowych B2B. Działanie 8.2 pozwala na stworzenie i zintegrowanie systemów informatycznych w otoczeniu przedsiębiorstwa. Dofinansowanie może zostać przeznaczone np. na stworzenie systemu wymiany danych pomiędzy jednostką centralną a przedsiębiorstwami. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące

Kwota dotacji

Intensywność wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu zgłaszanego do dofinansowania w Działaniu 8.2 nie może być mniejsza niż 20 000,00 złotych i jednocześnie nie może przekroczyć 2 000 000,00 złotych .

Stworzone relacje

O wsparcie w ramach Działania 8.2 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy posiadają nawiązane umowy o współpracy z innymi podmiotami (przynajmniej 2 umowy).

Nasza oferta

Oferujemy pomoc w uzyskaniu dotacji dla Państwa firmy. Pomożemy przeanalizować czy projekt pasuje do Działania, sprecyzować jego temat, uzyskać dofinansowanie oraz rozliczyć projekt po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.